Discussion:
Min. hastighed på motorvejen
(for gammel til at besvare)
dianapedersen72
2009-08-23 12:53:19 UTC
Permalink
Raw Message
Hej

Vi sidder her og diskutere, hvad minimums hastigheden er på
motorvejen, da man jo ikke må være til gene for andre bilister.

Hilsen

Diana
Knud
2009-08-23 13:06:25 UTC
Permalink
Raw Message
"dianapedersen72" <***@gmail.com> wrote in message news:43cdf31d-7c17-44a9-9961-***@k19g2000yqn.googlegroups.com...
Hej

Vi sidder her og diskutere, hvad minimums hastigheden er på
motorvejen, da man jo ikke må være til gene for andre bilister.

Der er naturligvis ikke nogen (konkret) minimumshastighed på motorveje - du
skal blot køre efter forholdene!

Her på Hillerødmotorvejen holder vi faktisk ofte helt stille! Og det endda
uden af få P-bøder!

Knud
Esben von Buchwald
2009-08-23 13:08:08 UTC
Permalink
Raw Message
Der er ingen minumumshastighed.

Som man lærer når man tager kørekort, skal man køre efter forholdene,
vise agtpågivenhed osv. og maks køre den angivne hastighed.

Hvis der er kø på motorvejen, gør forholdene at du skal køre 20 km/t,
hvis der ikke er, vil du skabe trafikproblemer ved at køre så langsomt.

Har man taget kørekort, så har man også sund fornuft nok til at vide
hvor hurtigt man bør køre.
Henrik Stidsen
2009-08-23 14:38:38 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Esben von Buchwald
Har man taget kørekort, så har man også sund fornuft nok til at vide
hvor hurtigt man bør køre.
Ahhh, det er vist ikke korrekt ;)
--
Henrik Stidsen - http://henrikstidsen.dk/
http://fuglemarkedet.dk/ - Danmarks online fuglemarked!
Esben von Buchwald
2009-08-23 16:38:14 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Henrik Stidsen
Post by Esben von Buchwald
Har man taget kørekort, så har man også sund fornuft nok til at vide
hvor hurtigt man bør køre.
Ahhh, det er vist ikke korrekt ;)
Hvis de ikke havde det, havde de ikke fået kørekortet.
At nogle så vælger ikke at benytte den sunde fornuft og dermed kører
råddent, er en anden sag
Hans Kjærgaard
2009-08-23 17:19:14 UTC
Permalink
Raw Message
On Sun, 23 Aug 2009 18:38:14 +0200, Esben von Buchwald
Post by Esben von Buchwald
Post by Henrik Stidsen
Post by Esben von Buchwald
Har man taget kørekort, så har man også sund fornuft nok til at vide
hvor hurtigt man bør køre.
Ahhh, det er vist ikke korrekt ;)
Hvis de ikke havde det, havde de ikke fået kørekortet.
At nogle så vælger ikke at benytte den sunde fornuft og dermed kører
råddent, er en anden sag
"Sund fornuft" er et meget defust og ikke nærmere definertbart begreb,
det er ikke de bogstaver værd det er skrevet med, man bør afholde sig
fra at benytte det.

/Hans
Bertel Lund Hansen
2009-08-23 17:35:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Hans Kjærgaard
"Sund fornuft" er et meget defust og ikke nærmere definertbart begreb,
det er ikke de bogstaver værd det er skrevet med, man bør afholde sig
fra at benytte det.
Det lyder fornuftigt.
--
Bertel
http://bertel.lundhansen.dk/ FIDUSO: http://fiduso.dk/
Henrik Stidsen
2009-08-23 18:27:40 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Esben von Buchwald
Post by Henrik Stidsen
Post by Esben von Buchwald
Har man taget kørekort, så har man også sund fornuft nok til at vide
hvor hurtigt man bør køre.
Ahhh, det er vist ikke korrekt ;)
Hvis de ikke havde det, havde de ikke fået kørekortet.
At nogle så vælger ikke at benytte den sunde fornuft og dermed kører
råddent, er en anden sag
Køreprøven tester primært om man har lært at køre som loven foreskriver. De
færreste køreprøver foregår i situationer hvor forholdene er decideret
dårlige. Bare fordi man kan bestå køreprøven er man ikke nødvendigvis
fornuftig.
--
Henrik Stidsen - http://henrikstidsen.dk/
http://fuglemarkedet.dk/ - Danmarks online fuglemarked!
Hans Kjærgaard
2009-08-23 13:38:45 UTC
Permalink
Raw Message
On Sun, 23 Aug 2009 05:53:19 -0700 (PDT), dianapedersen72
Post by dianapedersen72
Hej
Vi sidder her og diskutere, hvad minimums hastigheden er på
motorvejen, da man jo ikke må være til gene for andre bilister.
Færdselsloven § 41 omhandler hastighed.

Læg mærke til Stk. 3:
*************
Kørende må ikke hindre andre kørendes normale kørsel ved uden rimelig
grund at køre med overdreven lav hastighed eller pludseligt at bremse.
*************

Man må altså ikke køre med "overdreven lav hastighed", hvor af man så
kan konkluderer at man godt må køre med "lav hastighed", hvad der så
er "overdreven lav hastighed" hhv. "lav hastighed" og " rimelig grund"
i praksis er det op til domstolene at afgører.

/Hans
kwdemant
2009-08-23 13:42:07 UTC
Permalink
Raw Message
Post by dianapedersen72
Hej
Vi sidder her og diskutere, hvad minimums hastigheden er på
motorvejen, da man jo ikke må være til gene for andre bilister.
Hilsen
Diana
Selvom der positivt ikke forefindes generel mindstehastighed på
motorvejen er der dog visse bemærkninger som bør knyttes hertil.

Hvis højre vejbane er et krybespor er der en konkret mindstehastighed i
vejbanerne til venstre for denne. Normalt er denne mindstehastighed 80.

Et pejlemærke for hvornår det i hvertfald under almindelige forhold går
for langsomt, kan findes i færdselsloven § 44, som siger:

<i>"Færdsel på motorvej samt på tilkørsels- og frakørselsvej til en
sådan vej må kun ske med motorkøretøjer,(210) som på vandret vej kan og
må fremføres med en hastighed af mindst 40 km i timen."</i>

Vær dog opmærksom på, at du selvfølgelig ALDRIG på holde lav hastighed
for bevidst at genere andre.

Vh
Kasper Demant
stud.jur
Petersen Michael
2009-08-23 14:02:47 UTC
Permalink
Raw Message
Post by kwdemant
Et pejlemærke for hvornår det i hvertfald under almindelige forhold
<i>"Færdsel på motorvej samt på tilkørsels- og frakørselsvej til en
sådan vej må kun ske med motorkøretøjer,(210) som på vandret vej kan
og må fremføres med en hastighed af mindst 40 km i timen."</i>
Vær dog opmærksom på, at du selvfølgelig ALDRIG på holde lav hastighed
for bevidst at genere andre.
Vh
Kasper Demant
stud.jur
Rart med et ordentligt svar, her i jura gruppen :-)
--
Med venlig hilsen Michael Petersen
Omme i Nyborg
Frodo Nifinger
2009-08-23 14:28:49 UTC
Permalink
Raw Message
Post by dianapedersen72
Hej
Vi sidder her og diskutere, hvad minimums hastigheden er på
motorvejen, da man jo ikke må være til gene for andre bilister.
Hilsen
Diana
Selvom der positivt ikke forefindes generel mindstehastighed på motorvejen
er der dog visse bemærkninger som bør knyttes hertil.
Hvis højre vejbane er et krybespor er der en konkret mindstehastighed i
vejbanerne til venstre for denne. Normalt er denne mindstehastighed 80.
Et pejlemærke for hvornår det i hvertfald under almindelige forhold går
<i>"Færdsel på motorvej samt på tilkørsels- og frakørselsvej til en sådan
vej må kun ske med motorkøretøjer,(210) som på vandret vej kan og må
fremføres med en hastighed af mindst 40 km i timen."</i>
Vær dog opmærksom på, at du selvfølgelig ALDRIG på holde lav hastighed for
bevidst at genere andre.
Hov! Vil det sige, at det er blevet lovligt at køre på motorvejen med en
knallert45?
Det har tidligere været forbudt.

Og det er det så stadigvæk!
Under stk. 3.

§ 44. Færdsel på motorvej samt på tilkørsels- og frakørselsvej til en sådan
vej må kun ske med motorkøretøjer, som på vandret vej kan og må fremføres
med en hastighed af mindst 40 km i timen.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan politiet tillade kørsel med blokvogn, hvis en
transport ikke med rimelighed kan gennemføres på anden måde.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan politiet tillade kørsel som led i erhvervsudøvelse
fra nærmeste tilkørsel til nærmeste frakørsel på motorveje over Storebælt og
Øresund med andre motordrevne køretøjer end de i stk. 1 og 2 nævnte, hvis
kørslen ikke med rimelighed kan gennemføres på anden måde. Der kan ikke
gives tilladelse til kørsel med knallert på de nævnte vejstrækninger.

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte regler om kørsel med motordrevne
køretøjer på motorvej efter stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte
bestemmelser om betaling for politimæssig assistance, der efter politiets
skøn er påkrævet ved gennemførelse af sådan kørsel.

Mvh
--
Jesper Nielsen
aka
Frodo Nifinger
www.frodonifinger.dk
Hekatombe
2009-08-23 14:40:45 UTC
Permalink
Raw Message
Frodo Nifinger skrev:
[klip]
Post by Frodo Nifinger
Hov! Vil det sige, at det er blevet lovligt at køre på motorvejen med
en knallert45?
Det har tidligere været forbudt.
[klip]
Post by Frodo Nifinger
§ 44. Færdsel på motorvej samt på tilkørsels- og frakørselsvej til en
sådan vej må kun ske med motorkøretøjer, som på vandret vej kan og må
fremføres med en hastighed af mindst 40 km i timen.
[klip]

Der er to krav i den paragraf 1. Skal være et motorkøretøj 2. skal/må
kunne køre mindst 40 km/t.
Og da en stor kallert ikke er et motorkøretøj (se FÆL § 2 pkt 13) må de
ikke køre på motorvejen.
Peter
2009-08-23 20:41:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Hekatombe
Der er to krav i den paragraf 1. Skal være et motorkøretøj 2. skal/må
kunne køre mindst 40 km/t.
Og da en stor kallert ikke er et motorkøretøj (se FÆL § 2 pkt 13) må de
ikke køre på motorvejen.
Hvornår har de indført kørekort til IKKE motorkøretøjer?
En knallert 45 kræver mindst motorcykle kørekort.

Peter
kwdemant
2009-08-23 21:06:10 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Peter
Post by Hekatombe
Der er to krav i den paragraf 1. Skal være et motorkøretøj 2. skal/må
kunne køre mindst 40 km/t.
Og da en stor kallert ikke er et motorkøretøj (se FÆL § 2 pkt 13) må de
ikke køre på motorvejen.
Hvornår har de indført kørekort til IKKE motorkøretøjer?
En knallert 45 kræver mindst motorcykle kørekort.
Peter
Du skal da også have certifikat til at flyve og sejle selvom disse
befordringsmidler heller ikke opfattes som et motorkøretøj i
færdselslovens forstand.
I juraens verden er alt ikke som man vil opfatte det i "resten af verden".

Vh
Kasper Demant
stud.jur
Per Christoffersen
2009-08-25 15:54:23 UTC
Permalink
Raw Message
Post by kwdemant
Du skal da også have certifikat til at flyve og sejle selvom disse
befordringsmidler heller ikke opfattes som et motorkøretøj i
færdselslovens forstand.
De fleste både/skibe kan nu sejles uden certifikat, - det er kun ved
motorbåde og erhvervsmæssig sejlads, at der er fastsat krav.
En almindelig sejlbåd må hvem som helst forsøge sig med.

/Per
kwdemant
2009-08-25 16:29:19 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Per Christoffersen
Post by kwdemant
Du skal da også have certifikat til at flyve og sejle selvom disse
befordringsmidler heller ikke opfattes som et motorkøretøj i
færdselslovens forstand.
De fleste både/skibe kan nu sejles uden certifikat, - det er kun ved
motorbåde og erhvervsmæssig sejlads, at der er fastsat krav.
En almindelig sejlbåd må hvem som helst forsøge sig med.
/Per
Hvorfor var den oplysning nødvendig? Det hverken be- eller afkræfter min
påstand om at der findes andre befordringsmidler som kræver certifikat
på trods af at disse ikke er motorkøretøjer i færdselslovens forstand.

Jeg er udmærket klar over reglerne til søs, men jeg fandt ingen grund
til at medtage dem i mit indlæg, da det ingen relevans havde for formålet.

Hilsen
Kasper Demant
stud.jur
Per Christoffersen
2009-08-25 17:06:22 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Per Christoffersen
Post by kwdemant
Du skal da også have certifikat til at flyve og sejle selvom disse
befordringsmidler heller ikke opfattes som et motorkøretøj i
færdselslovens forstand.
De fleste både/skibe kan nu sejles uden certifikat, - det er kun ved
motorbåde og erhvervsmæssig sejlads, at der er fastsat krav.
En almindelig sejlbåd må hvem som helst forsøge sig med.
/Per
Hvorfor var den oplysning nødvendig? ...
Fordi udsagnet "Du skal da også have certifikat til at ... sejle " ikke er
korrekt.
Udsagnet kan i sin helhed kun betyde, at man altid skal have certifikat for
at sejle, og det er ikke korrekt.
Da det er en påstand/opfattelse jeg ganske ofte støder på i forbindelse med
min fritid som lystsjeler vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at den
er forkert.

Da udlægningen ydermere optræder som argumentation for en andne udlægning,
synes jeg det var endnu mere på sn plads at korrigere.

/Per
kwdemant
2009-08-25 17:24:05 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Per Christoffersen
Post by Per Christoffersen
Post by kwdemant
Du skal da også have certifikat til at flyve og sejle selvom disse
befordringsmidler heller ikke opfattes som et motorkøretøj i
færdselslovens forstand.
De fleste både/skibe kan nu sejles uden certifikat, - det er kun ved
motorbåde og erhvervsmæssig sejlads, at der er fastsat krav.
En almindelig sejlbåd må hvem som helst forsøge sig med.
/Per
Hvorfor var den oplysning nødvendig? ...
Fordi udsagnet "Du skal da også have certifikat til at ... sejle " ikke er
korrekt.
Udsagnet kan i sin helhed kun betyde, at man altid skal have certifikat for
at sejle, og det er ikke korrekt.
Da det er en påstand/opfattelse jeg ganske ofte støder på i forbindelse med
min fritid som lystsjeler vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at den
er forkert.
Da udlægningen ydermere optræder som argumentation for en andne udlægning,
synes jeg det var endnu mere på sn plads at korrigere.
/Per
Det var da på ingen måde en argumentation, da det så var fuldt
forståeligt med en rettelse. Det var et eksempel til at forklare hvordan
tingene er.

Hilsen
Kasper Demant
blue
2009-08-26 04:37:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by kwdemant
Hvorfor var den oplysning nødvendig?
Hvorfor var det nødvendigt at vide, at man skal have certifikat til at flyve
og sejle? Det er da fuldstændig irrelevant i forhold til snakken om kørekort
til motorkøretøjer...
Post by kwdemant
Jeg er udmærket klar over reglerne til søs, men jeg fandt ingen grund til
at medtage dem i mit indlæg, da det ingen relevans havde for formålet.
Det var vist dig, der startede med at køre tråden ud af et vildspor.
alexbo
2009-08-23 21:23:04 UTC
Permalink
Raw Message
"Peter" skrev
Post by Peter
Hvornår har de indført kørekort til IKKE motorkøretøjer?
I 1980 blev knallertkørekortet indført, traktorkørekort ved jeg desværre
ikke, jeg finder så heller ikke særlig relevant hvad angår motorvejskørsel.
Jeg vil faktisk tro at traktorkortet er ældre end motorvejene.
Post by Peter
En knallert 45 kræver mindst motorcykle kørekort.
Ja men det er stadig ikke et motorkøretøj, det er et motordrevet køretøj, på
linie med en mejetærsker.

mvh
Alex Christensen
Hekatombe
2009-08-23 21:28:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Peter
Post by Hekatombe
Der er to krav i den paragraf 1. Skal være et motorkøretøj 2. skal/må
kunne køre mindst 40 km/t.
Og da en stor kallert ikke er et motorkøretøj (se FÆL § 2 pkt 13) må de
ikke køre på motorvejen.
Hvornår har de indført kørekort til IKKE motorkøretøjer?
En knallert 45 kræver mindst motorcykle kørekort.
Færdselsloven siger specifikt at en knallert ikke er et motorkøretøj og
det var samme forklaring jeg fik da jeg tog kørekort til bil.

Fra [https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121716]:
"§ 2. I denne lov forstås ved:
[...]
6. Knallert:
to- eller trehjulet køretøj med en forbrændingsmotor med et slagvolumen
på ikke over 50 cm3 eller med elmotor og med en konstruktivt bestemt
maksimal hastighed på højst 45 km i timen. Knallerter inddeles i stor
knallert med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på over 30 km i
timen og lille knallert med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed
på højst 30 km i timen.
[...]
12. Motordrevet køretøj:
[...] Motordrevne køretøjer inddeles i motorkøretøj, traktor,
motorredskab og knallert.

13. Motorkøretøj:

[...] Knallert anses dog ikke som motorkøretøj. [...]"
Bertel Lund Hansen
2009-08-23 15:14:33 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Frodo Nifinger
Hov! Vil det sige, at det er blevet lovligt at køre på motorvejen med en
knallert45?
Nej, og det fremgår heller ikke af Kaspers svar. Han nævner en
betingelse. Han siger intet steds at det er den eneste.
--
Bertel
http://bertel.lundhansen.dk/ FIDUSO: http://fiduso.dk/
Bertel Lund Hansen
2009-08-23 15:12:06 UTC
Permalink
Raw Message
Post by dianapedersen72
Vi sidder her og diskutere, hvad minimums hastigheden er på
motorvejen, da man jo ikke må være til gene for andre bilister.
Det er ikke ulovligt at holde stille på en motorvej hvis der er
en kø der er gået i stå. Så minimumshastigheden er 0.

Køretøjet skal mindst *kunne* køre 40 km/t, men det er noget
andet.
--
Bertel
http://bertel.lundhansen.dk/ FIDUSO: http://fiduso.dk/
Loading...