Discussion:
Hvilke våben er ulovlige?
(for gammel til at besvare)
Bertel Lund Hansen
2003-09-01 22:53:13 UTC
Permalink
Raw Message
Hvis de var vietnamesisk udseende - så har det nok være
vietnamesere....
... eller danskere.
--
Bertel
http://bertel.lundhansen.dk/ FIDUSO: http://fiduso.dk/
Sverre Stokke
2003-09-02 04:56:40 UTC
Permalink
Raw Message
Hvordan er det med slagvåben. Er det ulovligt, at have en baseball kølle
med
sig?
Ja, det tror jeg - 'lignende' i stk 2.

'' § 4. På steder, hvortil der er almindelig adgang, er det forbudt at
bære kniv eller dolk, medmindre det sker som led i
erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse
eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.
Forbudet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm.

Stk. 2. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller
den, ministeren bemyndiger dertil, at erhverve, besidde, bære
eller anvende slag- eller stødvåben, herunder knojern, totenschlægere,
gummiknipler og lignende.

Stk. 3. Justitsministeren kan udstede regler om forbud mod at indføre,
ved overdragelse at erhverve, at besidde, bære eller
anvende, at overdrage eller at overlade andre besiddelsen af:

1) Skarpe våben, hvis klinge overstiger 12 cm, knive med tværstillet
greb beregnet til stød, springknive, springstiletter,
faldknive, faldstiletter og lignende samt kårdestokke og andre
tilsvarende skjulte våben,

2) kastestjerner, kasteknive og lignende,

3) genstande, der uden at fremtræde som våben eller ammunition er
egnede til at anvendes på lignende måde som de i
§ 1, nr. 4, nævnte genstande,

4) stoffer, der kan anvendes til fremstilling af de eksplosivstoffer,
der er omfattet af forbudet i § 1, eller til indfyldning i
de i § 1, stk. 1, nr. 4, nævnte genstande,

5) våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller
blændende ved udladning af elektrisk strøm,

6) laservåben, der er særligt beregnet til som eneste eller som en af
flere våbenvirkninger at forårsage permanent
blindhed på ubeskyttede øjne.''


Hilsen Sverre.
Jens
2003-09-02 15:16:22 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Sverre Stokke
Hvordan er det med slagvåben. Er det ulovligt, at have en baseball kølle
med
sig?
Ja, det tror jeg - 'lignende' i stk 2.
---snip stk 1---
Post by Sverre Stokke
Stk. 2. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller
den, ministeren bemyndiger dertil, at erhverve, besidde, bære
eller anvende slag- eller stødvåben, herunder knojern, totenschlægere,
gummiknipler og lignende.
Hvis en baseball kølle falder ind under "og lignende" i ovenstående,
skulle det vel også være forbudt at erhverve og besidde sådan en fætter.

Det er det - mig bekendt - ikke.

/ Jens
--
A: Because it messes up the order in which people normally read text.
Q: Why is top-posting such a bad thing?
A: Top-posting.
Q: What is the most annoying thing on Usenet and in e-mail? :-)
Sverre Stokke
2003-09-03 05:56:11 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jens
Post by Sverre Stokke
Hvordan er det med slagvåben. Er det ulovligt, at have en baseball
kølle
Post by Sverre Stokke
med
sig?
Ja, det tror jeg - 'lignende' i stk 2.
---snip stk 1---
Post by Sverre Stokke
Stk. 2. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller
den, ministeren bemyndiger dertil, at erhverve, besidde, bære
eller anvende slag- eller stødvåben, herunder knojern, totenschlægere,
gummiknipler og lignende.
Hvis en baseball kølle falder ind under "og lignende" i ovenstående,
skulle det vel også være forbudt at erhverve og besidde sådan en fætter.
Det er det - mig bekendt - ikke.
Det har du nok ret i. Men en eller anden bestemmelse gør det ulovligt at
færes offentlig med genstande, der kan bruges som våben. Alt selvfølgelig
afhængig af situationen, men fx må en håndværker godt have et stemmejern
siddende i en speciel bukselomme - men ikke når han går på diskotek.

Hilsen Sverre.
Biker Mike
2003-09-03 09:05:25 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jens
fætter.
Det er det - mig bekendt - ikke.
/ Jens
Kommer an på dine hensigter, hvis du har den med i byen fredag aften så er
det, Hvis du har den med til sporten eller den står der hjemme som en del af
din udrustning er det ikke.
--
Hilsen Michael
Padre
2003-09-07 20:14:34 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jens
Post by Sverre Stokke
Stk. 2. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller
den, ministeren bemyndiger dertil, at erhverve, besidde, bære
eller anvende slag- eller stødvåben, herunder knojern, totenschlægere,
gummiknipler og lignende.
Hvis en baseball kølle falder ind under "og lignende" i ovenstående,
skulle det vel også være forbudt at erhverve og besidde sådan en fætter.
Det er det - mig bekendt - ikke.
Bestemmelsens stk 2 forbyder genstande, som er våben. Et baseballbat kan nok
anvendes som våben, men er en sportsrekvisit, og derfor er det lovligt at
besidde det, og medbringe det til lovlige formål.

Padre
m***@gmail.com
2014-09-10 14:54:08 UTC
Permalink
Raw Message
Der hersker en del forvirring om, hvilke våben der er ulovlige at bære på
sig. Så vidt jeg har forstået det, må man ikke bære enhånds betjente
foldeknive, uanset knivbladets længde samt knive, dolke med en bladlængde på
mere end 7 cm, medmindre det er til erhvervsbrug (jæger, spejder, slagter
mm).
Hvordan er det med slagvåben. Er det ulovligt, at have en baseball kølle med
sig? Forleden så jeg en gruppe unge (ca 14-15 årige) vietnamesisk udseende
drenge på banepladsen, hvoraf den ene bar en metalkæde ca. 80 cm lang som
var viklet om håndleddet og derved kunne finde anvendelse som et effektivt
slagvåben. I mine øjne, kan jeg ikke forestille mig andre anvendelsesformer
for denne metalkæde end netop at forvolde skade på andre mennesker. Er det
ulovligt at bære en sådan på sig?
Georg
er stød pistoler lovlige ?
Peter
2014-09-10 17:40:01 UTC
Permalink
Raw Message
Der hersker en del forvirring om, hvilke våben der er ulovlige at bære på
sig. Så vidt jeg har forstået det, må man ikke bære enhånds betjente
foldeknive, uanset knivbladets længde samt knive, dolke med en bladlængde på
mere end 7 cm, medmindre det er til erhvervsbrug (jæger, spejder, slagter
mm).
Hvordan er det med slagvåben. Er det ulovligt, at have en baseball kølle med
sig? Forleden så jeg en gruppe unge (ca 14-15 årige) vietnamesisk udseende
drenge på banepladsen, hvoraf den ene bar en metalkæde ca. 80 cm lang som
var viklet om håndleddet og derved kunne finde anvendelse som et effektivt
slagvåben. I mine øjne, kan jeg ikke forestille mig andre
anvendelsesformer
for denne metalkæde end netop at forvolde skade på andre mennesker. Er det
ulovligt at bære en sådan på sig?
Georg
er stød pistoler lovlige ?

Nej

Peter

Loading...