Discussion:
Lovlig - ulovlig kniv ?
(for gammel til at besvare)
FinnPoulsen
2010-04-28 07:00:02 UTC
Permalink
Raw Message
Hvad gør man når loven ændres og den ting man ejer (f.eks. en kniv)
pludselig bliver ulovlig at besidde ? (Eller andre ting som pludselig
ulovliggøres.)

Man har jo ikke indført frit lejde i forbindelse med knivlovens
ikrafttræden, så som almindelig borger går man fra at være lovlydig til
kriminel den nat loven træder i kraft. F.eks. en hobby kniv hvor bladet kan
åbnes med en hånd og også låses.

Kniven må ikke besiddes, så afleveres den til politiet er det 3.000 kr i
bøde.
Den kan ikke afleveres til forretningen - igen 3.000 kr. i bøde (desuden har
en del købt deres multiværktøj i udlandet)

Skal man bare smide den i affaldsposen ?

Skal man vente til der kommer en frit lejde

Jeg har tjekket våbenloven og der står intet om hvad man gør, der står blot
at det nu er ulovligt.

Er der noget lovmæssigt om dette eller skal man snige mig ned til havnen om
natten og smide sin hobbykniv i vandet ?


Jeg kan da ikke forestille mig politikerne laver en lov, uden at tænke over
hvordan man skal forholde sig med ting der pludselig bliver ulovlige.
Firstname Lastname
2010-04-28 07:20:48 UTC
Permalink
Raw Message
Post by FinnPoulsen
Hvad gør man når loven ændres og den ting man ejer (f.eks. en kniv)
pludselig bliver ulovlig at besidde ? (Eller andre ting som pludselig
ulovliggøres.)
Hvis vi tager udgangspunkt i sagen om knive, så er det ikke ulovligt at eje
en kniv med større bladlængde end 7 cm.
Sprøgsmålet er om du lovligt kan transportere den/bære den - eller ej.
Dit udgangspunkt - at dine knive er ulovlige at besidde - er forkert.

Har du eksempler på andet, der "pludseligt ulovliggøres"?
Bertel Lund Hansen
2010-04-28 09:24:16 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Firstname Lastname
Hvis vi tager udgangspunkt i sagen om knive, så er det ikke ulovligt at eje
en kniv med større bladlængde end 7 cm.
Du går uden om spørgsmålet. I våbenloven står der i § 4:

Stk. 2. Justitsministeren kan udstede regler om forbud mod at
indføre, ved overdragelse at erhverve, at besidde, bære
eller anvende, at overdrage eller at overlade andre
besiddelsen af

og så nævnes en række våben som f.eks. springknive.

Spørgsmålet er altså hvad man lovligt kunne gøre den dag
springknive blev forbudt hvis man havde sådan en liggende i sit
skab.

Jeg ved ikke hvad der er formelt lovligt, men jeg ville have
transporteret den ned til nærmeste politistation og afleveret den
uden at være nervøs ved det.
--
Bertel
http://bertel.lundhansen.dk/ FIDUSO: http://fiduso.dk/
Jesper Lund
2010-04-28 13:13:38 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Bertel Lund Hansen
Stk. 2. Justitsministeren kan udstede regler om forbud mod at
indføre, ved overdragelse at erhverve, at besidde, bære eller
anvende, at overdrage eller at overlade andre besiddelsen af
Hvis staten gør det ulovligt at *eje* en kniv, som borgeren lovligt har
erhvervet, er der vel tale om ekspropriation af kniven, som kun kan ske
ved erstatning til borgeren?
--
Jesper Lund
Bertel Lund Hansen
2010-04-28 18:09:33 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jesper Lund
Hvis staten gør det ulovligt at *eje* en kniv, som borgeren lovligt har
erhvervet, er der vel tale om ekspropriation af kniven, som kun kan ske
ved erstatning til borgeren?
Hedder det ekspropriation når staten ikke får ejendomsret over
noget?
--
Bertel
http://bertel.lundhansen.dk/ FIDUSO: http://fiduso.dk/
Jesper Lund
2010-04-28 18:22:06 UTC
Permalink
Raw Message
Hedder det ekspropriation når staten ikke får ejendomsret over noget?
Det gør staten vel når staten agter at konfiskere kniven ved først givne
lejlighed.

Man kunne også gøre det ulovligt for borgerne at eje de arealer som
alternativt skulle eksproprieres til den næste motorvej eller losseplads.
Så kunne staten konfiskere dem fra borgeren. Men det kan man heldigvis
ikke.
--
Jesper Lund
Bertel Lund Hansen
2010-04-28 22:13:27 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jesper Lund
Hedder det ekspropriation når staten ikke får ejendomsret over noget?
Det gør staten vel når staten agter at konfiskere kniven ved først givne
lejlighed.
Så det var bare et ord du slyngede ud.
--
Bertel
http://bertel.lundhansen.dk/ FIDUSO: http://fiduso.dk/
2010-04-30 08:59:28 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Bertel Lund Hansen
Post by Firstname Lastname
Hvis vi tager udgangspunkt i sagen om knive, så er det ikke ulovligt at eje
en kniv med større bladlængde end 7 cm.
Stk. 2. Justitsministeren kan udstede regler om forbud mod at
indføre, ved overdragelse at erhverve, at besidde, bære
eller anvende, at overdrage eller at overlade andre
besiddelsen af
og så nævnes en række våben som f.eks. springknive.
Spørgsmålet er altså hvad man lovligt kunne gøre den dag
springknive blev forbudt hvis man havde sådan en liggende i sit
skab.
Jeg ved ikke hvad der er formelt lovligt, men jeg ville have
transporteret den ned til nærmeste politistation og afleveret den
uden at være nervøs ved det.
Det ville jeg ikke turde gøre - hvad hvis du blev standset af politiet før
du nåede til stationen. Tror du de ville "købe" den med at du netop var på
vej til politiet med en sådan kniv?
Klaus H
2010-04-30 10:16:55 UTC
Permalink
Raw Message
cut> Det ville jeg ikke turde gøre - hvad hvis du blev standset af politiet før
Post by
du nåede til stationen. Tror du de ville "købe" den med at du netop var på
vej til politiet med en sådan kniv?
Ja, hvis det er på den direkte rute.

Klaus H
Leif Neland
2010-04-30 13:50:03 UTC
Permalink
Raw Message
Post by
Post by Bertel Lund Hansen
og så nævnes en række våben som f.eks. springknive.
Spørgsmålet er altså hvad man lovligt kunne gøre den dag
springknive blev forbudt hvis man havde sådan en liggende i sit
skab.
Jeg ved ikke hvad der er formelt lovligt, men jeg ville have
transporteret den ned til nærmeste politistation og afleveret den
uden at være nervøs ved det.
Det ville jeg ikke turde gøre - hvad hvis du blev standset af politiet
før du nåede til stationen. Tror du de ville "købe" den med at du netop
var på vej til politiet med en sådan kniv?
I denne hypotetiske sag ville jeg ringe i forvejen til politistationen,
for at spørge om de ville hente den, eller det var i orden at man kom
med den selv.

Det minder mig forøvrigt om en historie min mor fra Amager fortalte om
en, der fandt en ueksploderet granat på skydeterrainet, satte den på
bagagebæreren af cyklen, og afleverede den på politistationen. De
tilstædeværende betjente kastede sig under bordene, men han sagde: Der
er ingen grund til at være bange, jeg har tabt den flere gange undervejs...

Leif
--
Jeg foretrækker min the tilberedt efter BS6008
Bertel Lund Hansen
2010-05-01 10:59:24 UTC
Permalink
Raw Message
Post by
Det ville jeg ikke turde gøre - hvad hvis du blev standset af politiet før
du nåede til stationen. Tror du de ville "købe" den med at du netop var på
vej til politiet med en sådan kniv?
Jeg beskrev hvad jeg ville gøre - og hvad jeg faktisk har gjort
med et par knive der var for lange. Jeg troede ikke jeg måtte eje
dem, så jeg gik ned på den lokale politistation med dem flere år
efter at de nye regler var blevet indført.
--
Bertel
http://bertel.lundhansen.dk/ FIDUSO: http://fiduso.dk/
Søren Larsen
2010-04-28 14:13:52 UTC
Permalink
Raw Message
Post by FinnPoulsen
Jeg kan da ikke forestille mig politikerne laver en lov, uden at tænke over
hvordan man skal forholde sig med ting der pludselig bliver ulovlige.
LOL, jo det gør de. Det falder, ligesom andre andre ting der ikke lige
var tid til at tænke nærmere over, ind under begrebet lovsjusk og rettes
efterfølgende v.h.a. direktiver eller lignende!
Peter Lykkegaard
2010-04-30 14:35:50 UTC
Permalink
Raw Message
FinnPoulsen skrev
Post by FinnPoulsen
Jeg har tjekket våbenloven
Åbenbart ikke grundigt nok
Hvad gør du med de knive du bruger i husholdningen? - Afleverer dem på
politistationen?

Det er jo ikke ulovligt at bruge en hobbykniv i hjemmet, men du kan få
problemer hvis du glemmer at lægge kniven fra dig før du tager ned på
den lokale

- Peter
FinnPoulsen
2010-05-03 06:32:48 UTC
Permalink
Raw Message
"Peter Lykkegaard" <***@gmail.com> skrev i en meddelelse news:dfceec89-cade-4bfd-81f6-***@r34g2000yqj.googlegroups.com...
FinnPoulsen skrev
Post by FinnPoulsen
Jeg har tjekket våbenloven
Åbenbart ikke grundigt nok
Hvad gør du med de knive du bruger i husholdningen? - Afleverer dem på
politistationen?

Det er jo ikke ulovligt at bruge en hobbykniv i hjemmet, men du kan få
problemer hvis du glemmer at lægge kniven fra dig før du tager ned på
den lokale

- Peter

Nu var spørgmålet ikke specifik, men mere generelt på ændret lovgivning som
medfører at lovlige borgere pludselig bliver kriminelle. Men specifikt kan
du jo se nedenstående:

Mvh
Finn

Jo jeg har tjekket våbenloven.
Kan bladet åbnes med en hånd er det ulovligt at besidde en sådan kniv !
Dette gælder for de fleste multitools købt i udlandet og de ældre udgaver.
(F.eks. leatherman og Gerber)
Derfor er det ulovligt at have et multitool hvor bladet kan åbnes med en
hånd !
§ 14. Det er forbudt uden tilladelse fra politimesteren (politidirektøren)
at erhverve, besidde, bære eller anvende:

5) enhåndsbetjente foldeknive (hurtigtræksknive) og foldeknive med todelt
skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af en hånd (butterflyknive)
Peter Lykkegaard
2010-05-03 19:58:14 UTC
Permalink
Raw Message
FinnPoulsen skrev
Post by FinnPoulsen
Nu var spørgmålet ikke specifik, men mere generelt på ændret lovgivning
som medfører at lovlige borgere pludselig bliver kriminelle. Men specifikt
Du har ikke helt fattet det endnu kan jeg forstå?
Post by FinnPoulsen
Kan bladet åbnes med en hånd er det ulovligt at besidde en sådan kniv !
Dette gælder for de fleste multitools købt i udlandet og de ældre udgaver.
(F.eks. leatherman og Gerber)
Jeg kan ikke åbne et multitool med een hånd?
Post by FinnPoulsen
§ 14. Det er forbudt uden tilladelse fra politimesteren (politidirektøren)
5) enhåndsbetjente foldeknive (hurtigtræksknive) og foldeknive med todelt
skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af en hånd (butterflyknive)
Hvilken lov refererer du til her?
Det er ikke våbenloven

Den kan du læse her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125806

Stramninger der giver de fleste problemer et blade på over 7 cm
De fleste hobbyknive hvor man kan skyde bladet ud er længere end 7 cm når
der sidder et ubrugt blad i

"§ 4. På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i
ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende er det forbudt at bære eller
besidde kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til
brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende
anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en
klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position."

Mit hjem er ikke offentligt tilgængeligt - hvad med dit?

- Peter
Leif Neland
2010-05-03 21:37:18 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Peter Lykkegaard
FinnPoulsen skrev
Post by FinnPoulsen
Nu var spørgmålet ikke specifik, men mere generelt på ændret lovgivning
som medfører at lovlige borgere pludselig bliver kriminelle. Men specifikt
Du har ikke helt fattet det endnu kan jeg forstå?
Kan du ikke fatte, at det er et principielt spørgsmål?

Butterflyknive er ikke nævnt i jydske lov.
På et tidspunkt er de blevet forbudt at besidde.
Hvis der ikke er indført amnesti, hvad gør en ejer af en butterflykniv?
Post by Peter Lykkegaard
Post by FinnPoulsen
Kan bladet åbnes med en hånd er det ulovligt at besidde en sådan kniv !
Dette gælder for de fleste multitools købt i udlandet og de ældre udgaver.
(F.eks. leatherman og Gerber)
Jeg kan ikke åbne et multitool med een hånd?
Post by FinnPoulsen
§ 14. Det er forbudt uden tilladelse fra politimesteren (politidirektøren)
5) enhåndsbetjente foldeknive (hurtigtræksknive) og foldeknive med todelt
skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af en hånd (butterflyknive)
Hvilken lov refererer du til her?
Det er ikke våbenloven
997 af 19/10 2009. Bek. om våben og ammunition m.v.

F.ex. http://dj-lw.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=bek20090997-k0x5-p15
--
Jeg foretrækker min the tilberedt efter BS6008
Mads K
2010-05-05 14:48:32 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Leif Neland
Post by Peter Lykkegaard
FinnPoulsen skrev
Post by FinnPoulsen
Nu var spørgmålet ikke specifik, men mere generelt på ændret lovgivning
som medfører at lovlige borgere pludselig bliver kriminelle. Men
Du har ikke helt fattet det endnu kan jeg forstå?
Kan du ikke fatte, at det er et principielt spørgsmål?
Butterflyknive er ikke nævnt i jydske lov.
På et tidspunkt er de blevet forbudt at besidde.
Hvis der ikke er indført amnesti, hvad gør en ejer af en butterflykniv?
Der er jo rent praktiske ting som fungerer i DK, uden at man nødvendigvis
skal lave en lov eller regel, for at tage højde for det. Sund fornuft er jo
heldigvis stadig brugbar.
Hvad gør du, hvis du finder en pistol i din morfars dødsbo.

I alle tilfælde kan man altid kontakte politiet og forklare hvordan sagerne
hænger sammen. Så kan man enten køre på stationen med sagerne eller få dem
afhentet, hvis man er utryg ved dem. Så der er altid en uofficel "frit
lejde".

Så har du noget ulovligt du vil af med, så ring og sig at du har fundet det,
og kør så ned og aflever det.

Mvh
Mads
Bertel Lund Hansen
2010-05-05 16:22:02 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Mads K
I alle tilfælde kan man altid kontakte politiet og forklare hvordan sagerne
hænger sammen. Så kan man enten køre på stationen med sagerne eller få dem
afhentet, hvis man er utryg ved dem. Så der er altid en uofficel "frit
lejde".
Da jeg afleverede en skarp geværpatron som jeg havde fundet i min
baggård hos politiet i Horsens, lød der da heller ikke nogen
bebrejdende ord.
--
Bertel
http://bertel.lundhansen.dk/ FIDUSO: http://fiduso.dk/
Peter Lykkegaard
2010-05-07 17:21:47 UTC
Permalink
Raw Message
Leif Neland skrev
Post by Leif Neland
Kan du ikke fatte, at det er et principielt spørgsmål?
Man må jo gerne må købe en kokkekniv (der er længere end 12 cm) og
bringe den hjem til bopælen eller andet sted den skal bruges på legal
vis (restaurant, firma, svigermor etc)

Har man samme kokkekniv med på en bytur så får man problemer hvis det
bliver opdaget
Post by Leif Neland
Butterflyknive er ikke nævnt i jydske lov.
På et tidspunkt er de blevet forbudt at besidde.
Det er nu godt nok noget siden de blev forbudt
Post by Leif Neland
Hvis der ikke er indført amnesti, hvad gør en ejer af en butterflykniv?
Jeg tvivler noget på at at nogen er kommet til at eje en butterflykniv
på legal vis
Man kan sikkert falde over een af slagsen i dødsbo eller i et gemme

- Peter
FinnPoulsen
2010-05-10 06:05:24 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Leif Neland
Hvis der ikke er indført amnesti, hvad gør en ejer af en butterflykniv?
Jeg tvivler noget på at at nogen er kommet til at eje en butterflykniv
på legal vis
Man kan sikkert falde over een af slagsen i dødsbo eller i et gemme

- Peter

Som tidligere skrevet er leathermann og gerber mulitværktøjer også ulovlige.

Se de tidligere link .

FinnPoulsen
2010-05-04 06:23:34 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Peter Lykkegaard
Post by FinnPoulsen
Kan bladet åbnes med en hånd er det ulovligt at besidde en sådan kniv !
Dette gælder for de fleste multitools købt i udlandet og de ældre
udgaver. (F.eks. leatherman og Gerber)
Jeg kan ikke åbne et multitool med een hånd?
http://www.gerber-tools.com/Gerber-EVO-22-01771.php - Butterfly opening
!!!


http://www.leatherman.com/products/product.asp?id=6&f=6&c=1 One handed
opening !!!!


Et par eksempler.

Mvh
Finn
Loading...