Discussion:
Regler for telefon aflytning.....
(for gammel til at besvare)
John Sahl
2003-09-02 08:50:25 UTC
Permalink
Raw Message
Men hvormeget skal der til for at de må aflytte folks telefoner? (For
ikke at snakke om mails der garenteret også bliver læst øjeblikket,
inc. denne.)
De skal have en dommerkendelse.

--
John Sahl, Projektleder på MandeZonen.dk
Når du er træt af /Tidens Kvinder/
http://www.mandezonen.dk/
Reino Andersen
2003-09-02 09:15:03 UTC
Permalink
Raw Message
Men hvormeget skal der til for at de må aflytte folks telefoner? (For ikke
at snakke om mails der garenteret også bliver læst øjeblikket, inc.
denne.)

Retsplejelovens § 781:

Indgreb i meddelelseshemmeligheden må kun foretages, såfremt

1) der er bestemte grunde til at antage, at der på den pågældende måde gives
meddelelser eller foretages forsendelser til eller fra en mistænkt,

2) indgrebet må antages at være af afgørende betydning for efterforskningen

og

3) efterforskningen angår en lovovertrædelse, som efter loven kan straffes
med fængsel i 6 år eller derover, en forsætlig overtrædelse af straffelovens
kapitler 12 eller 13 eller en overtrædelse af straffelovens §§ 124, stk. 2,
125, 127, stk. 1, 193, stk. 1, 235, 266, 281, 286, stk. 1, eller 289 eller
en overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 5.

Stk. 2. Er betingelserne i stk. 1, nr. 1 og 2, opfyldt, kan telefonaflytning
og teleoplysning endvidere foretages, såfremt mistanken angår
fredskrænkelser som omhandlet i straffelovens § 263, stk. 2, eller § 263,
stk. 3, jf. stk. 2.

Stk. 3. Er betingelserne i stk. 1, nr. 1 og 2, opfyldt, kan teleoplysning
endvidere foretages, såfremt mistanken angår gentagne fredskrænkelser som
omhandlet i straffelovens § 265. Det samme gælder, såfremt mistanken angår
en overtrædelse af straffelovens § 279 a eller § 293, stk. 1, begået ved
anvendelse af en telekommunikationstjeneste.

--
Reino
Allan Olesen
2003-09-02 09:13:40 UTC
Permalink
Raw Message
Post by John Sahl
De skal have en dommerkendelse.
Det er i hvert fald den mest naerliggende af mulighederne for at
faa lov at ransage.

Men mon ikke spoergsmaalet i virkeligheden var:
"Hvor meget skal der til, for at de kan faa en dommerkendelse?"
--
Allan Olesen, Lunderskov.
Danske musikere tjener penge ved ulovlig softwarekopiering.
Reino Andersen
2003-09-02 09:19:41 UTC
Permalink
Raw Message
Post by John Sahl
De skal have en dommerkendelse.
Politiet kan godt opstarte en aflytning af telefonen uden dommerkendelse.

--
Reino
rea721
2003-09-02 15:04:54 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Reino Andersen
Politiet kan godt opstarte en aflytning af telefonen uden
dommerkendelse.
Hvordan foregår det, eller hvilken § giver politiet den ret?.
Teleselskaberne giver dem vel ikke lov uden en dommerkendelse, eller ?
--
Rea721 AKA Leon Andrea ***@721.dk http://721.dk
Bevar Eskadrille 721 på Flyvestation Værløse
Den sidste operative Flyvestation på Sjælland.
Per H. Nielsen
2003-09-02 15:33:40 UTC
Permalink
Raw Message
Post by rea721
Hvordan foregår det, eller hvilken § giver politiet den ret?.
Retsplejelovens § 783 stk. 3:

Såfremt indgrebets øjemed ville forspildes, dersom retskendelse skulle afventes,
kan politiet træffe beslutning om at foretage indgrebet. I så fald skal politiet
snarest muligt og senest inden 24 timer fra indgrebets iværksættelse forelægge
sagen for retten. Retten afgør ved kendelse, om indgrebet kan godkendes, samt
om det kan opretholdes, og i bekræftende fald for hvilket tidsrum,
jf. stk. 1, 2.-3. pkt., og stk. 2. Burde indgrebet efter rettens opfattelse
ikke være foretaget, skal retten give meddelelse herom til Justitsministeriet.
--
Per H. Nielsen <***@dkscan.dkx>
My Danish Scanner Pages: http://www.dkscan.dk
To reply to this change .dkx to .dk in my address.
rea721
2003-09-02 15:39:48 UTC
Permalink
Raw Message
Tak.
--
Rea721 AKA Leon Andrea ***@721.dk http://721.dk
Bevar Eskadrille 721 på Flyvestation Værløse
Den sidste operative Flyvestation på Sjælland.
Pcman
2003-09-02 19:00:01 UTC
Permalink
Raw Message
Post by rea721
Hvordan foregår det
Det foregår på telefoncentralerne. Her bliver samtalen hos den enkelte
abonnent routet via nogle computere og nogle programmer, og sendt på en
telefonlinie til den lyttende politimand. Signalet kan også sendes via en
internetforbindelse. Den skal blot være sikker :-) Det virker fint på både
analoge og digitale centraler. På de gamle analoge centraler brugte man en
ledning og sendte signalet videre til politiets telefonlinie. Alle
telefonsamtaler foregår jo gennem centralen, så det er et ret nemt indgreb,
når først tilladelsen foreligger.
--
Maico 250 B 1960
Dnepr K-750 med sidevogn
Honda CB 550 F 1979
www.pcman.dk
Post by rea721
Post by Reino Andersen
Politiet kan godt opstarte en aflytning af telefonen uden
dommerkendelse.
, eller hvilken § giver politiet den ret?.
Post by rea721
Teleselskaberne giver dem vel ikke lov uden en dommerkendelse, eller ?
--
Bevar Eskadrille 721 på Flyvestation Værløse
Den sidste operative Flyvestation på Sjælland.
rea721
2003-09-02 20:20:24 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pcman
Det foregår på telefoncentralerne.
-snip-

Jo jo, men jeg er da lidt udeforstående for at Teleselskaberne "acceptere"
en request på telefon aflytning _uden_ at dommerkendelsen er på plads først.
I dagens danmark er det jo ingen sag at få en skriftlig dommerkendelse på
Fax eller e-mail i løbet af minutter hvor som helst i Dk.

Er der nogen med insiderviden der _ved_ om den metode praktiseres, altså med
at teleselskaberne "bare" acceptere aflytnings request fra Politiet via RPL
783 ?
--
Rea721 AKA Leon Andrea ***@721.dk http://721.dk
Bevar Eskadrille 721 på Flyvestation Værløse
Den sidste operative Flyvestation på Sjælland.
Pcman
2003-09-03 06:57:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by rea721
Jo jo, men jeg er da lidt udeforstående for at Teleselskaberne "acceptere"
en request på telefon aflytning _uden_ at dommerkendelsen er på plads først.
I dagens danmark er det jo ingen sag at få en skriftlig dommerkendelse på
Fax eller e-mail i løbet af minutter hvor som helst i Dk.
Er der nogen med insiderviden der _ved_ om den metode praktiseres, altså med
at teleselskaberne "bare" acceptere aflytnings request fra Politiet via RPL
783 ?
Jeg formoder - dog uden at jeg ved det med sikkerhed, da jeg ikke har været
så højt oppe i hierakiet - at der kan etableret en særlig domstol (i stil
med kommunernes børn og ungeudvalg) som midlertidigt kan give tilladelse til
en aflytning.

Har også hørt at PET har en snabel stukket ned i ledningsgryden og at de kan
lytte på hvad fanden det passer dem. Echelon er vist nok ikke lukket endnu.
;-)

Mvh
Jarl
--
Sæt solfilter på atmosfæren, så kan vi køre uden katalysator
IP telefoni kan krypteres, så det ikke kan aflyttes
www.pcman.dk

Loading...