Discussion:
Forældelse af checks, dankort-notaer mv.
(for gammel til at besvare)
Snuden
2006-08-25 14:24:16 UTC
Permalink
Raw Message
Hej gruppe,

Afledt af Andrews tråd om dobbelttræk er jeg kommet i tanke om nogen
spørgsmål:

1. I Andrews tilfælde var dankort-notaen næsten et *år* gammel ved
indløsning - men iflg. PBS's regler skal de indleveres til indløsning
inden 7 dage. Hvor gammel må sådan en nota egentlig blive, før det er
"bare-ærgeligt" for den erhvervsdrivende? I princippet kunne Andrew jo
have skiftet bank i det år der gik i hans tilfælde, og hvad ville der
så ske?

2. Hvor lang tid kan (må) der gå fra udstedelse af en check til
indløsning? Med andre ord, hvad er forældelses-fristen på en check?
Gælder der samme regler mht. forældelse uanset om den er crosset eller
ej?

3. Min lokale tyrker-biks tager mod dankort, og hans terminal er af
typen hvor der skrives en nota ud til underskrift, og derefter en kopi
til mig. Men han smider altid første nota i kasseapparatet uden jeg
skriver den under - han siger det er buldrende ligegyldigt med
underskriften, og pengene trækkes da også på min konto efter et par
dage. Må banken/PBS overhovedet foretage den transaktion, når notaen
ikke er skrevet under?
--
Snuden

"I am a river to my people" -Auda abu Tayi
Michael Kjærsgård
2006-08-25 14:29:32 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Snuden
Må banken/PBS overhovedet foretage den transaktion, når notaen
ikke er skrevet under?
Ja de kan for så vidt ikke se du ikke har skrevet under - men hvis du
gør indsigelse mod hævningen skal forretningen kunne forevise notaen med
din underskrift - og det får han jo så lidt svært ved...
--
Michael
Holst
2006-08-25 14:44:33 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Snuden
1. I Andrews tilfælde var dankort-notaen næsten et *år* gammel ved
indløsning - men iflg. PBS's regler skal de indleveres til indløsning
inden 7 dage. Hvor gammel må sådan en nota egentlig blive, før det er
"bare-ærgeligt" for den erhvervsdrivende? I princippet kunne Andrew jo
have skiftet bank i det år der gik i hans tilfælde, og hvad ville der
så ske?
Min gamle bank kunne sagtens finde ud af at sende en sådan videre til
min nye bank.
Mads Bondo Dydensborg
2006-08-25 19:35:10 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Snuden
3. Min lokale tyrker-biks tager mod dankort, og hans terminal er af
typen hvor der skrives en nota ud til underskrift, og derefter en kopi
til mig. Men han smider altid første nota i kasseapparatet uden jeg
skriver den under - han siger det er buldrende ligegyldigt med
underskriften, og pengene trækkes da også på min konto efter et par
dage. Må banken/PBS overhovedet foretage den transaktion, når notaen
ikke er skrevet under?
Ja, det handler alene om at "din lokale tyrker" har stor tillid til dig.

;-)

Mvh

Mads
--
Mads Bondo Dydensborg ***@dydensborg.dk http://www.madsdydensborg.dk/

So the lesson of BBC is that if you're misleading about whether the
government misled you into war, management must resign. What about the
simpler case -- you're just misleading about going to war?

- Lawrence Lessig (30.01.2004) on BBC and the Iraqi war
Michael Lund Sørensen
2006-08-25 20:10:49 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Snuden
Hej gruppe,
Afledt af Andrews tråd om dobbelttræk er jeg kommet i tanke om nogen
1. I Andrews tilfælde var dankort-notaen næsten et *år* gammel ved
indløsning - men iflg. PBS's regler skal de indleveres til indløsning
inden 7 dage. Hvor gammel må sådan en nota egentlig blive, før det er
"bare-ærgeligt" for den erhvervsdrivende? I princippet kunne Andrew jo
have skiftet bank i det år der gik i hans tilfælde, og hvad ville der
så ske?
Jeg tror ikke at der er nogen alder som sådan, men bevisbyrden for at få
pengene ligger hos forhandleren og hvis du afviser betalingen kan han få
problemer.

Det betyder mindre om du har skiftet bank for kender din gamle bank den nye
trækker man bare den for pengene og så må den trække den nye.
Kender man ikke den nye bank kan man afvise betalingen, men så skylder
kunden stadig butikken penge og butikken kan lave et civilt søgsmål (og det
er ikke billigt for kunden, hvis han taber. I de fleste tilfælde vil han
indgå forlig eller tabe).
Post by Snuden
2. Hvor lang tid kan (må) der gå fra udstedelse af en check til
indløsning? Med andre ord, hvad er forældelses-fristen på en check?
Gælder der samme regler mht. forældelse uanset om den er crosset eller
ej?
Udsteder kan sætte en grænse ved 20 dage, men det er ikke noget banken
nødvendigvis tjekker (I BG Bank/Danske Bank taster man checken ud fra et
skærmbillede af checken og det viser som standard kun et udsnit af checken
og slet ikke datoen - andre banker taster efter papiret).

Det har ingen betydning om checken er crosset eller ej. Crosset betyder kun
at den skal indløses i en bank/sparekasse.
Post by Snuden
3. Min lokale tyrker-biks tager mod dankort, og hans terminal er af
typen hvor der skrives en nota ud til underskrift, og derefter en kopi
til mig. Men han smider altid første nota i kasseapparatet uden jeg
skriver den under - han siger det er buldrende ligegyldigt med
underskriften, og pengene trækkes da også på min konto efter et par
dage. Må banken/PBS overhovedet foretage den transaktion, når notaen
ikke er skrevet under?
Så kan du købe stort ind og afvise betalingen :-) Men du kan komme til at
hænge på den hvis han har videoovervågning af butikken og du kan genkendes.
Her kommer vi ud i noget juridisk grænse tilfælde om bevis.
Under alle omstændigheder står han dårligt hvis der bliver en sag.
--
Hilsen

Michael Lund Sørensen
www.milux.dk
www.recordere.dk
www.gromit.dk/dvd (opdateret 7.6.2006)
Bertel Lund Hansen
2006-08-25 20:50:13 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Snuden
1. I Andrews tilfælde var dankort-notaen næsten et *år* gammel ved
indløsning - men iflg. PBS's regler skal de indleveres til indløsning
inden 7 dage. Hvor gammel må sådan en nota egentlig blive, før det er
"bare-ærgeligt" for den erhvervsdrivende?
Det er først bare ærgerligt efter 5 års forløb. Hvis sælger ikke
kan indløse notaen, har han et opkrævningsproblem, men hans krav
på beløbet er uændret. Det forældes først efter 5 år.
Post by Snuden
I princippet kunne Andrew jo
have skiftet bank i det år der gik i hans tilfælde, og hvad ville der
så ske?
Praktiske problemer, men ikke noget der ophæver kravet.
Post by Snuden
2. Hvor lang tid kan (må) der gå fra udstedelse af en check til
indløsning?
Lige så lang tid som den der vil indløse den, synes det er sjovt.
Men efter 20 dage kan man ikke forvente at den kan hæves mere.
Post by Snuden
Gælder der samme regler mht. forældelse uanset om den er crosset eller
ej?
Checken kan forældes hurtigt - men det beløb den skal udligne gør
ikke.
--
Bertel
http://bertel.lundhansen.dk/ http://fiduso.dk/
Jens
2006-08-26 09:36:50 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Bertel Lund Hansen
Post by Snuden
1. I Andrews tilfælde var dankort-notaen næsten et *år* gammel ved
indløsning - men iflg. PBS's regler skal de indleveres til indløsning
inden 7 dage. Hvor gammel må sådan en nota egentlig blive, før det er
"bare-ærgeligt" for den erhvervsdrivende?
Det er først bare ærgerligt efter 5 års forløb. Hvis sælger ikke
kan indløse notaen, har han et opkrævningsproblem, men hans krav
på beløbet er uændret. Det forældes først efter 5 år.
Post by Snuden
I princippet kunne Andrew jo
have skiftet bank i det år der gik i hans tilfælde, og hvad ville der
så ske?
Praktiske problemer, men ikke noget der ophæver kravet.
Post by Snuden
2. Hvor lang tid kan (må) der gå fra udstedelse af en check til
indløsning?
Lige så lang tid som den der vil indløse den, synes det er sjovt.
Men efter 20 dage kan man ikke forvente at den kan hæves mere.
Post by Snuden
Gælder der samme regler mht. forældelse uanset om den er crosset
eller ej?
Checken kan forældes hurtigt - men det beløb den skal udligne gør
ikke.
Altid rart du kommer med alle de § og link.
Bertel Lund Hansen
2006-08-26 09:46:50 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jens
Altid rart du kommer med alle de § og link.
Hvad vil du have link til? Hvis du skal betale en regning, og der
er noget der går galt så modtageren ikke får sine penge, så har
du ikke betalt. Det fremgår ikke af nogen paragraf.

Hvad den 5-årige frist angår, fremgår den af 1908-loven:

§ 1

For følgende Fordringer gælder en Forældelsesfrist af 5 Aar:

1. Fordring, som støttes på Overenskomst om a. Salg eller
anden Overdragelse af Varer eller andet Løsøre, der ikke er
afhændet som Tilbehør til fast Ejendom, b. Brug af fast
Ejendom eller Løsøre, c. Ydelse af Ophold, Fortæring eller
Forplejning, d. Befordring af Personer eller Gods, e.
Udførelse af Arbejde eller Ydelse af personlig Virksomhed af
hvilken som helst Art;
2. Fordring på Restance af stadigt tilbagevendende Afgift, som
hviler på fast Ejendom uden særlig vedtagelse gaar over fra
Ejer til Ejer, paa forfalden Rente, paa Restance af Livrente,
Overlevelsesrente, Pension, Aftægtsydelse, Underholdsbidrag
eller anden lignende Ydelse, der forfalder med bestemte
Mellemrum og ikke er at betragte som Afdrag paa en skyldig
Kapital;
3. Fordring ifølge Forløfte, indgaaet for noget i denne Paragraf
omhandlet Krav;
4. Statens eller Kommunens Krav paa Skatter eller Afgifter af
offentligretlig Natur;
5. Fordring paa Erstatning for Skade, tilføjet udenfor
Kontraktforhold, medmindre Skaden er bevirket ved en
Forbrydelse, for hvilken der under offentlig Straffesag
paalægges Straf; og
6. Fordring, som udenfor Tilfælde af Svig haves på Betaling af,
hvad nogen har ydet i urigtig Formening om, at Forpligtelse
hertil paahvilede ham.

Foranførte Forældelsesfrist er dog ikke anvendelig, naar der for
Fordringen er udstedt Gældsbrev eller tilvejebragt andet særligt
retsgrundlag, hvorved dens Tilblivelse og Størrelse er anerkendt
af Skyldneren eller på anden Maade skriftligt fastslaaet.


Altid rart at du kommer med spydige enkeltindlæg uden relevans
for debatten.
--
Bertel
http://bertel.lundhansen.dk/ http://fiduso.dk/
Jens
2006-08-28 19:37:11 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Bertel Lund Hansen
Post by Jens
Altid rart du kommer med alle de § og link.
Hvad vil du have link til? Hvis du skal betale en regning, og der
er noget der går galt så modtageren ikke får sine penge, så har
du ikke betalt. Det fremgår ikke af nogen paragraf.
§ 1
Klip

Det fik dig da for en gang skyld til at ryste op med en §.
Respææækt Bertel.

Loading...